ខ្លាចអី? សើចតើ! Klach Ey! Serch Ter!
Runtime: 90 minutes
Language: Khmer
Subtitle: None
Cast:
Release date: 21-June-2013
Synopsis: មកដល់ទៀតហើយ! ចំនីចក្ខុថ្មី នៃខ្សែភាពយន្តរឿង ខ្លាចអី? សើចតើ! កំប្លែង ភ័យខ្លាច សើចចុកពោះ ជាមួយតារា សម្តែងជាច្រើនដួង។ ចាប់បញ្ចាំងពី ថ្ងៃទី ២១ ខែ មិថុនា នេះតទៅ នៅរោងភាពយន្ត លេជេន (ផ្សារស៊ីធីម៉ល់ ជាន់ទី៣)។
IMAGES
Monday
21-Apr-2014
Tuesday
22-Apr-2014
Wednesday
23-Apr-2014
Thursday
24-Apr-2014
Friday
25-Apr-2014
Saturday
26-Apr-2014
Sunday
27-Apr-2014